måndag 1 juli 2013

Almedalen dag 1, Landstinget Gävleborg visar upp sig

Många från landstinget är i Almedalen
Nu är första Almedalsdagen avklarad för min del. Idag har Landstinget Gävleborg haft sina aktiviteter, som har vart omskrivna i pressen tidigare. Jag har närvarat på en del av seminarierna men också passat på att lyssna till andra intressanta personer.

Först ut i morse hade Landstinget en paneldiskussion om ersättningssystem i sjukvården och hur det fungerar. Det var bl.a. personer från socialdepartementet, landstinget, Gävle kommun och Hudiksvalls kommun. Alla var överens om att det idag inte fungerar tillfredsställande. Det finns inget bra system som utvecklar samarbetet mellan kommunerna och landstinget. Det efterfrågas någonting nytt. En viktig fråga som belyste detta var överbeläggningsproblematiken på sjukhusen.  Återigen hamnade man i att kommunen tycker landstinget har för lite vårdplatser och landstinget tycker inte kommunerna tar hand om de färdigbehandlade patienterna. Det positiva var att Gävle kommun visade intresse för mellanvårdsplatser tillsammans med landstinget. Vårt förslag om mellanvårdsplatser på sjukhusen är något som bör tas emot positivt av Gävle kommun, det bådar gott inför framtiden. Nu gäller det bara att få landstingsledningen att inse förträffligheten med detta.

Dagens citat: ”Tänker man fel, gör man fel och då blir det fel”

På lunchen var jag tillsammans med några av mina kollegor i oppositionen och lyssnade på SYLF(Sveriges yngre läkarförening) och deras seminarium om vem som ska leda framtidens sjukvård. Man hade samlat personer från såväl socialdepartementet, landstingsdirektör, patient med kronisk sjukdom och politiker från båda blocken. Det var en mycket intressant diskussion och framförallt från Sara som har är kroniker och som har forskat på sin egen sjukdom. Man lyfte även problemet med den hierarkisk organisationen som vi har inom landstinget. Det råder en informationsglapp mellan professionen och politiken som beror på att tjänstemännen filtrerar informationen till politikerna och de får därför inte den sanna bilden av verkligheten. Vi måste helt enkelt skapa arenor där personalen och politiker får direktkontakt för att utbyta information och synpunkter, helt enkelt ett lyssnande ledarskap.  Man redovisade även en undersökning där man frågat studenter, AT-  och ST läkare hur stort intresset är att bli chef. Tydligen avtar intresset ju längre tid man arbetar inom vården, vilket är mycket oroande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar