onsdag 3 juli 2013

Almedalen dag 2

Den andra dagen i Almedalen innehöll inga arrangemang av landstinget utan dagen tillbringades med att lyssna på de övriga arrangörerna.

Morgonseminariet handlade om ”varför politiker inte är kända hos sina väljare”. Ett intressant seminarium där bl.a. s-kommunalråd deltog, statsvetare och Lena Melin från Aftonbladet. Man visade en undersökning där man kolla hur välkända riksdagens gruppledare är jämfört med om man kände igen artisterna som deltog i Eurovisions Song Contest. Det intressanta men samtidigt nedslående var att våra politiker är mindre kända än de artister som uppträder i ECS. Slutsatsen var att vårt politiska system är inte gjort för att politiker ska bli kända. Alla ska följa partilinjen och ytterst få vågar sticka ut. Väljarna röstar även mer på idéer i vårt system än i andra länder. Själv anser jag att vårt inslag av personval är bra men samtidigt så är det de politiska partiernas politik som man röstar på. Man var även inne på hur politikerrollen har ändrats med tiden, förr var det politiker som skötte det mesta i kommunerna medan idag är det mesta övertaget av tjänstemän och politiker formulerar bara målen för verksamheterna.

Under lunchen passade vi på att lyssna på vårt landstingsråd Eva Tjernström hur processen med upphandlingen av Bollnäs sjukhus gick till och vilka utmaningar som fanns. En mycket märklig utfrågning med tanke på att just hon inte var med i hela den processen. Att det var vi i Samverkan som fick igenom vår budget där upphandling ingick framkom såklart inte. Att det dessutom var tack vare våra förhandlingar med sossarna om innehållet och villkoren som gjorde att vi faktiskt fick in anbud ville hon heller inte erkänna.

Så dagens citat blir ”Den som segrar skriver också historien”

Undereftermiddagen fick vi höra om hur framdriften med e-samhället fungerar i landet. Det är mycket bekymmersamt att det går så långsamt inom detta område. Frågan är hur vi i landstingen kan snabba på processen och få med oss alla aktörer inom vården.

Eftermiddagen tillbringades även på ett seminarium som handlade om kvalité inom äldrevården. Man konstaterade där, vilket inte var en nyhet, att det finns ingen koppling mellan höga kostander och hög kvalité. Dessutom är frågan om alla brukare ska ha samma kvalité? Då måste man först ställa sig frågan vad som är kvalité och slutsatsen blir att alla har olika uppfattning om vad som är kvalité för dem och därför måste vården anpassas till individen så att just de får det som den uppfattar som kvalité. En av slutsatserna från seminariet var att jämlik vård ska inte vara lika vård utan olika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar