måndag 1 juli 2013

Landstingsseminarium om kollektivtrafik.

Eftermiddagen idag tillbringades på landstingets två seminarier. Det första handlade om kollektivtrafik och dess betydelse för den regionala tillväxten. Man hade där bl.a. bjudit in Erik från Kairo Future (konsultföretag som framtidsspanar) som gav sin syn på trender inom resande och vilka behov framtidens resenärer ser. Till skillnad från många andra så lyfter man fram vikten av att kunna förflytta sig och vikten av att genomföra kontaktskapande åtgärder, vilket är mycket mer än bara buss och tåg. Idag reser vi lika länge för att träffa nya människor och att arbeta som man gjorde för 100 år sedan. Skillnaden är att när man tidigare kunde ta sig några mil på en timme så kan vi idag ta oss 10tals mil istället på samma tid. Det är viktigt att vi möjliggör för fler människor att kunna resa och då är tidsfaktorn viktigt. Många tror att vi ska ändra människors resandemönster medan jag tror att vi ska anpassa oss till människorna och skapa en kollektivtrafik som uppfyller människors förväntningar.

Där tror jag att det finns tre saker som är viktigt för att kunna få fler människor att resa kollektivt.

Kollektivtrafiken ska därför vara

  1. Pålitlig, man ska veta att bussen kommer enligt tidtabellen och att man kommer fram på utsatt tid. Annars kommer man räkna in osäkerheten och behöver ta tidigare avgång vilket förlänger restiden markant.
  2. Snabb, det ska gå snabbt att resa från dörr till dörr. Alla byten och tid för att ta sig till/från närmaste hållplats ska räknas in i resandetiden.
  3. Enkel, det ska vara enkelt att hitta rätt och få fram lämplig biljett. Därför är det bra om man kör trafiken med kända intervaller så att man slipper krångla med tidtabeller.

Seminariet avslutades med en fråga som Erik ställde. Gävle måste bestämma sig, vill man vara porten till Norrland eller vill man vara Stockholm norra? Detta kommer att avgöra Gävles framtid, och för mig är svaret enkelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar