torsdag 4 juli 2013

Intensiva Visbydagar över för i år

Nu är Almedalen 2013 slut för min del. Det har vart några intensiva dagar med mycket intressanta föreläsningar och seminarier. Almedalen är någonting unikt i världen. Att alla politiska krafter (från höger till vänster från kommunpolitiker till statsråd)samlas på ett ställe där man på ett avslappnat sätt diskuterar och resonerar om viktiga frågor är något som inte finns någon annan stans i världen (i alla fall inte vad jag känner till). Politiker från alla nivåer träffas och förkovrar sig i och debatterar om gemensamma frågor. Politik kan aldrig ses som isolerade områden där kommun, landsting och rikspolitiker aldrig möts. Att man i år har över 2300 arrangemang med över 20000 besökare måste ses som en framgång.

Det har diskuterats i media om huruvida vi landstingspolitiker ska delta i detta eller inte. För landstingets del och oss landstingspolitiker finns det många seminarier och arrangemang som berör oss. Dessutom känns det som att kvalitén på arrangemangen blir bättre och bättre för varje år. Jag tycker det är bra att man som politiker skaffar sig utbildning och låter sig inspireras av andra. Jag tror inte man kan utveckla politiken i Gävleborg om man inte är lyhörd och ser sig om kring vad andra gör.

Däremot har jag svårt att se vinsten med att landstinget själva arrangerar seminarier och mingel. Jag hoppas nu att man gör den utvärderingar, som aldrig tidigare har gjorts, för att se om vad detta har gett oss något och om vi ska fortsätta med detta framöver.

Nu är det dags med några veckors ledighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar