måndag 24 mars 2014

Hur ser framtiden ut för sjukvården?

Länets tidningar har under de senaste dagarna haft en artikelserie om framtidens sjukvård och dess finansiering. I dagens tidning ges vi politiska partiers företrädare i landstinget möjlighet att ge sin syn på det detta.

Det finns olika scenarion för framtidens sjukvård. Detta är något som vi alla har diskuterat de senaste åren. Allt fler lever längre och andelen äldre kommer öka markant de kommande decennierna. Vi kan även förvänta oss att kraven på vad sjukvården ska erbjuda kommer att öka. Med en mindre andel av befolkningen som arbetar innebär att skatteintäkterna inte kommer öka i den takt som kostnaderna ökar.

Vad kan vi göra för att lösa denna utmaning?

Ska vi höja skatten, som socialisterna vill, så innebär det att vi kommer behöva höja skatten rejält. Det handlar om att höja skatten från dagens 11,50 per intjänad 100kr till 30-40kr per intjänad 100kr. Ett annat alternativ som vissa för fram är privata sjukförsäkringar. Det går även att minska landstingets åtagande vilket innebär att man får betala mer ur egen ficka.

Jag tror inte någon av dessa åtgärder löser sjukvårdens utmaningar. 

  • Den medicinsktekniska utvecklingen går mycket snabbt, vilket gör att vi kommer kunna göra mer än vad vi gör idag men också att det vi gör idag kan vi göra mycket effektivare i framtiden. Denna utveckling måste fortsätta och vi måste göra det vi kan för att den ska gå ännu snabbare. 


  • Vi måste även effektivisera arbetet där vi måste minska den onödiga administrationen och den nödvändiga administrationen ska göras på effektivare sätt. Våra datasystem ska underlätta för personalen och inte som idag öka tiden för administration. 


  • Vi ska göra det vi kan för att undvika att människor blir sjuka, detta innebär såväl förebyggande arbete men även göra det vi kan för tidig upptäckt av ohälsa.


  • Vi måste även få fler människor i arbete så att vi kan hålla uppe andelen som arbetar av befolkningen.


Vi kan konstatera att det finns skillnader hur vi politiker ser på hur vi ska lösa framtidens utmaningar. Från vänsterhåll ser vi att man regelbundet kommer höja skatter och skära ned i verksamheterna. Eller så gör man som oss ickesocialister där vi stödjer den medicinsktekniska utvecklingen och skapar förutsättningar för att fler i arbete och högre tillväxt.

Höstens riksdags- och landstingsval blir viktigt i detta vägval, skattehöjarlinjen mot arbetslinjen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar