onsdag 5 mars 2014

Skolhälsovården viktig för sjukvården

Vi ser att våra ungdomar mår allt sämre idag. Vi hör alldeles för många berättelser om hur våra barn och ungdomar mår dåligt. Att få en dålig start i livet med psykisk och fysisk ohälsa är inte det samhälle som jag vill leva i.

Vi har inom oppositionen identifierat detta som en av samhällets stora utmaningar. I detta arbete är det viktigt att alla samhällsaktörer arbetar tillsammans. Alla pratar om bättre samverkan men tyvärr så ser vi att det brister på många ställen. Istället för att se till barnen och ungdomarnas bästa så träter man om vem som bär ansvaret.

För mig är det helt ointressant om ansvaret ligger på kommunen, landstinget eller på någon annan, det viktigaste är att vi skapar de bästa förutsättningar för våra barn att få en bra start i livet.

Igår besökte jag därför elevhälsan i Hofors för att höra hur de arbetar och hur de ser på detta. Hofors är ett mindre brukssamhälle som påminner mycket om den miljö jag själv växte upp i. Deras utmaningar ser annorlunda ut jämfört med de större kommunerna i länet. Det var mycket inspirerande att höra deras beskrivningar av hur de arbetar och hur miljön ser ut på skolorna. Att tidiga insatser ger stora framtida vinster, såväl ekonomiska men framförallt mänskliga, är helt uppenbart. Jag fick även möjlighet att testa av våra tankar och idéer hur vi i landstinget skulle kunna arbeta med detta och vi fick mycket positiv respons. Som en del i detta har vi i Samverkan Gävleborg prioriterat resurser till att gemensamt arbeta med utökade psykosociala resurser på våra skolor.

För att få en så komplett bild som möjligt så besökte vi även vårdcentralen i Hofors för att se och höra hur de arbetar. Även här syns Hofors utmaningar på ett tydligt sätt. Kan vi arbeta med tidiga insatser för våra ungdomar så kommer även sjukvårdens arbete att bli mycket lättare framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar