söndag 16 mars 2014

Psykosociala teamen behövs

Gefle Dagblad har tidigare gjort en uppföljning på hur vårdvalet har utvecklats i vårt län. I denna artikel kommenterar jag hur jag ser på vårdvalet och vad som blev bra och vad som vi behöver arbeta vidare med. Mina reflektioner har orsakat en del frågetecken, från såväl mina parti- och alliansvänner samt de som är verksamma inom vården.

Idag har vi ett vårdval som har ett relativt stort basuppdrag som dessutom kontinuerligt utökas utan att man för den delen tillför några nya resurser. Detta är inte hållbart över tid så vi behöver se över hur stort basuppdraget ska vara och hur det ska finansieras.

Dessutom vet vi att basuppdragets utformning gör det lite svårare för mindre aktörer att verka i systemet och kunna garantera en likvärdig vård. Vi vill ha en modell där både lite större vårdcentraler och lite mindre kan verka. Därför exemplifierade jag detta med att lyfta fram rebabiliteringen och de psykosociala teamen som möjliga områden kan flytta ur basuppdraget och göra som tilläggsuppdrag. (Idag så har inte alla vårdcentraler psykosociala team.) Vi vet att just dessa två uppdrag kan vara svårt för mindre vårdcentraler att uppfylla.

Primärvårdens psykosociala insatser är mycket viktiga, det är närmast patienterna vi ska arbeta med dessa frågor. Vi vet att den psykosociala ohälsan är en av de stora utmaningarna vi står inför inom hälso- och sjukvården. Jag vill alltså inte ta bort detta utan tvärtom, det krävs ytterligare resurser. Hur man exakt ska organisera detta tycker jag är väl värt att diskutera. Till detta måste vi även inkludera skolhälsovården för att fånga upp våra barn och ungdomar så tidigt som möjligt. Tidiga insatser på både skola och vårdcentraler är viktigt.

Jag hoppas att detta tydliggöra eventuella missförstånd, som tydligen har uppstått i samband med Gefle dagblads artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar