måndag 24 mars 2014

Vad ska hända med Sandvikens sjukhus?

Idag skriver Gefle Dagblad om min partikollegas AnneMaris interpellation om framtiden för Sandvikens sjukhus. Landstingsmajoriteten beslutade förra året att man ska lägga ned dagkirurgin i Sandviken. Tanken är att man ska starta upp motsvarande dagkirurgisk verksamhet på Gävle sjukhus istället. Ombyggnationen pågår för fullt och verksamheten i Sandviken upphör till sommaren. Man har där lyckats utveckla en verksamhet som är mycket effektiv och uppskattad av patienterna. Man blandar inte där akut verksamhet med planerad utan kan arbeta i lugn och ro.

Nu när de läggs ned så finns det ännu mer lediga ytor sjukhuset i Sandviken och det är inte önskvärt. Frågan AnnMari ställer är vad dessa tomma lokaler kostar och vilka planer majoriteten har med sjukhuset. Frågorna är mycket berättigade men frågan är om hon kommer få några svar innan valet. I tidningsartikeln påstår styrelsens ordförande att tomma lokaler inte kostar något utan det är bara rundgång på pengar. Detta är ett av alla anmärkningsvärda uttalanden från majoriteten. Det är klart att om man bygger nya lokaler i Gävle och de som används i Sandviken inte utnyttjas så blir kostnader kvar i Sandviken och nya kostnader uppstår i Gävle.

Till skillnad från majoriteten kommer vi i Samverkan att redovisa vår syn på våra sjukhus innan valet, där vi även kommer berätta hur vi ser på framtiden för Sandvikens sjukhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar