tisdag 21 december 2010

Kritiserad läkare tillbaka i opererande tjänst

Idag fick vi veta att den omstridda läkaren i Hudiksvall är tillbaka i opererande tjänst. Trots att hon blivit av med läkarlegitimationen i både Norge och Danmark har den svenska socialstyrelsen inga anmärkningar. Jag var väldigt kritisk till hur detta ärende har hanterats tidigare från landstinget och jag blir förvånad att man låter läkaren börja operera igen. Nu görs det visserligen under övervakning av annan läkare under en viss tid, frågan är hur länge denna övervakning kommer att ske.

En viktig del av sjukvården är att man känner sig trygg med läkarna och känner tillit till sjukvården. I detta fall skapar vi en oro bland våra patienter, vilket inte är bra ur ett patientperspektiv. Jag förväntar mig nu att man meddelar i god tid innan varje operation vilken läkare som ska göra själva ingreppet och huruvida det finns en ”övervakare” med i operationssalen eller inte. Detta är något som vi nu måste följa upp.

1 kommentar: