onsdag 22 december 2010

Socialstyrelsen delar oppositionens kritik mot majoritetens hantering av BUP.

Nu riktar socialstyrelsen stark kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget. Man är bl.a. kritisk till att det inte finns några slutenvårdsplatser för barn och ungdomar med psykiska problem. Vårt landsting har valt att lägga in dessa patienter som har behov av inläggning tillsammans med vuxenpsykiatrins patienter (som har kraftiga överbeläggningar) , eller på barn och ungdomsklinikerna. Detta tycker jag är mycket anmärkningsvärt och där håller socialstyrelsen med.

Vi har från oppositionen under flera år påpekat bristerna inom BUP. Vi är överens med majoriteten att prioritera barn- och ungdomssjukvården och då framförallt psykiatrin. Det står skrivet i de senaste mål- och budgetdokumenten från majoriteten, trots detta lägger de kraftiga sparkrav på dessa verksamheter. Såväl som i våra tidigare budgetförslag från Samverkan Gävleborg och även för 2011 har vi haft extra resurser avsatta just till dessa områden. Vi anser att de områden som är prioriterade också ska prioriteras ekonomiskt. Jag hoppas verkligen att majoriteten nu lyssnar till socialstyrelsen och förändrar sin politik och gör som Samverkan Gävleborg och lägger ytterligare resurser till PUB. Är de beredda att göra detta så finns det stora möjligheter att hitta en bred samsyn mellan oppositionen och majoriteten, vilket vore bra för landstinget och våra barn och ungdomar.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar