onsdag 15 december 2010

Tillväxt i hela länet en ödesfråga för Gävleborgarna

Förra veckan kommenterade jag i HT tjänstemännens förslag om att flytta planerade kejsarsnitt från Gävle till Hudiskvall. Istället för att återge mina synpunkter när det gäller vikten av att patienterna fortfarande ska ha möjlighet att välja vart man vänder sig för att få sjukvård tar artikeln upp frågan om BB i Hudiksvalls vara eller inte vara. För att det inte ska råda några missförstånd om mina synpunkter i denna fråga vill jag härmed klargöra mina synpunkter i detta.

Idag har vi förlossningsvård på våra två akutsjukhus. Vården bedrivs av hög kvalité och dessa två kliniker krävs för att garantera en likvärdig vård av hög kvalité i hela länet. För oss moderater är det självklart att dessa två kliniker ska vara kvar och ges möjlighet att utvecklas, men de blivande föräldrarna ska självklart själva välja vart man vänder sig.

Däremot står vårt län för stora utmaningar framöver. I de södra delarna av länet växer befolkningen medan i de norra råder det motsatta. Detta är inte bra för länet, varken för utvecklingen av sjukvården eller för övrig välfärdsverksamheter. Det krävs att länet växer i alla delar för en långsiktig positiv utveckling. Tack vare det nya Alliansstyret i Hudiksvall finns det nu en kommunledning som ser vikten av tillväxt och utveckling vilket kommer ge de norra delarna av länet bättre möjligheter för att vända den rådande negativa trenden när det gäller befolkningsutveckling som råder idag. Om man inte lyckas med detta kommer detta på sikt slå hårt mot all offentlig välfärdsverksamhet så som sjukvård, skola och äldrevård. Det är endast genom tillväxt och befolkningsökning som nya resurser skapas för att finansiera välfärden.

Detta är tydligt besked från mig och moderaterna, det vore bra ifall även socialdemokraterna kunde vara lika tydliga i denna  fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar