fredag 10 december 2010

Alliansregeringens kulturpolitik gör skillnad

Idag har jag deltagit på landstingets seminarium, där politiker och kulturtjänstemän träffades, om den nya regionala kulturplanen. Alliansregeringen håller på och reformerar den svenska kulturpolitiken och till detta ska Gävleborg ta fram en regional kulturplan. Jag har tidigare hört en del kritik på alliansregeringens kulturreform men idag var det endast lovord inför den nya kulturpolitiken. 

Det är bra att vi äntligen tar fram en plan som visar på helheten med den regionala kulturen. Jag hoppas också vi landstingspolitiker har modet att faktiskt prioritera vad vi vill satsa på. Vi har tidigare haft en del kulturdebatter inom landstinget och vi moderater är tydlig med vad vi vill prioritera. Vi vill prioritera landstingets resurser på att stärka och bredda kulturen för barn och ungdomar.

Vi moderater hade en stark representation idag, det var jag tillsammans med den nuvarande och den blivande kulturtalespersonen för oss moderater i landstinget. Varken ordförande eller vice ordförande för TRU (landistingets nämn för tillväxt och regional utveckling) deltog på seminariet som de själva hade bjudit in till, vilket är mycket anmärkningsvärt. Det var knappast någon majoritetsföreträdare över huvud taget där. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar