fredag 10 december 2010

Regeringens vårdgaranti en lyckad reform

Under förra mandatperioden införde alliansregeringen vårdgarantireformen med ekonomiska stimulansmedel inkluderat. Sossarna var då mycket kritiska till denna reform men nu visar resultatet på att det var lyckat, även i vårt län. Vårdgarantin innebär att man ska få träffa en allmänläkare på hälsocentralen inom 7 dagar och få träffa specialist inom 90 dagar och få behandling inom ytterligare 90dagar. Kan inte landstinget erbjuda detta har man rätt att söka sig till annan vårdgivare. För att stimulera detta har regeringen avsatt 1miljard per år som betalas ut till de landsting som uppfyller vårdgarantin.

Vårt landsting hade längst köer innan denna reform genomfördes och har nu förkortat dem rejält, vi har kvalificerat oss för att få ta del av regeringens kömiljard. Det återstår en del göra och framförallt så måste vi förstärka vårdgarantin. Att behöva vänta 90 dagar på att träffa specialist är alldeles för lång tid, detta måste kortas ned.

Ett annat problem i vårt län är att alla inte har samma möjlighet att få vård i tid. Är det så att man inte har fått vård inom föreskriven tid så är det upp till patienten att kräva vårdgaranti och få sin remiss skickad till annan vårdgivare. Att göra detta är inte lätt om man är väldigt sjuk och inte har anhöriga som kan göra detta åt dig. Detta är inte en jämlik vård. Fram till dess att vi har en köfrivård så behövs extra stöd till de patienter som inte kan eller orkar kräva sin rätt, detta kan göras genom att vi inför ett vårdgarantikontor som hjälper patienterna att hitta rätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar