måndag 20 december 2010

Nu förstärker alliansen kraven för kömiljarden

Regeringen kommer nu tuffa till kraven för att landstingen ska få ta del av kömiljarden. Idag är kraven att de landsting som kan erbjuda 80% av patienterna att få träffa specialist inom 90 dagar och få operation utförd inom 90 dagar delar på en miljard kronor som regeringen satsar. Dessa tidsgränser är alldeles för långa och nu förstärker regeringen kraven för att få ta del av dessa pengar. Kraven blir nu att 70% ska få träffa en specialist respektive få operation utförd inom 60dagar  .

Vi moderater tillsammans med våra samarbetspartier i landstinget har tidigare presenterat en lokal förstärkt vårdgaranti, detta är vi beredd att göra utan att det skjuts till några resurser från regeringen. Det är inte rimligt att man ska behöva vänta 90 dagar för att få träffa en specialist, vi föreslår att detta ska ske inom 30dagar. Idag ingår inte undersökningar så som röntgen i denna garanti vilket inte heller är rimligt. I Gävleborg får 85% av patienterna idag träffa en specialist inom 90 dagar men du kan få vänta på röntgen i över ett år, detta är inte rimligt. Jag och vi moderater anser att fler delar ska ingå i vårdgarantin som t.ex. röntgen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar