måndag 9 maj 2011

Arbetslinjen underlättar landstingets budgetarbete

Nu är det budgettider igen. Idag träffades landstingets ekonomiutskott och tillika budgetberedning för att förbereda budgetramar för 2012. Vi kan konstatera att det ekonomiska läget inte är så allvarligt som vi alla förutspådde tidigare. Tack vare alliansregeringens arbetslinje och den starka ekonomiska tillväxten i Sverige så ökar landstingets skatteintäkter mycket mer än vi tidigare planerat.

Några direkta idéer om hur vi ska utveckla sjukvården under nästa år kunde inte majoriteten presentera. Man presenterade inte heller några förslag på åtgärder för att få kontroll på ekonomin. Det är en väldigt idéfattig majoritet som styr landstinget.

Vi i Samverkan Gävleborg däremot arbetar just nu mycket med att förbereda vår budget som ska presenteras på landstingstyrelsen nu i maj. Vi kommer fortsätta visa på ett tydligt alternativ till sossestyret i landstinget. Vi fortsätter med att bedriva en politik som alltid sätter patienten i centrum och lyfter fram behovet av ett nytt lyssnande ledarskap, men som vanligt kommer vi inte få något gehör från den röd-gröna majoriteten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar