torsdag 19 maj 2011

Likvärdig vård kräver statlig styrning

En gång i månaden träffas kommun- och landstingspolitiker i Stockholm och diskuterar aktuella frågor. Idag lyssnar vi bl.a. på statens utredare för statlig styrning av vård och omsorg. Tanken är att staten ska se över hur man styr kommuner och landsting i dessa frågor.

För oss moderater är likvärdig vård i landet en av de viktigaste frågorna inom hälso- och sjukvård. Det är inte acceptabelt att bostadsorten ska avgöra vilken vård man får. Eftersom vi landsting inte lyckas med detta på frivillig väg så måste staten ta ett helhetsgrepp och styra detta hårdare. Jag tycker det är bra att staten nu ser över detta för att se hur denna statliga styrning kan bli bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar