onsdag 25 maj 2011

Omvärldsspaning med landstingstyrelsen

Under ett par dagar denna vecka är landstingstyrelsen i Oslo där vi idag har gjort ett studiebesök på det nybyggda sjukhuset Akershus Universitetssjukhus. Det är ett nybyggt sjukhus och det var intressant att höra hur man har planerat vårdavdelningar och logistiska lösningar när man har kunnat bygga helt nytt. Kostnaden för detta sjukhus var 80ksek per kvadratmeter och i den jämförelsen blir vårt nya operationsblock väldigt billigt, 24ksek per kvadratmeter.

Vi fick även en bra redovisning om hur deras sjukvårdssystem fungerar. Sedan 2002 har man i Norge valt att flytta all sjukhusvård till staten som sedan har fyra olika regionala helseföretagsgrupper som sköter driften av sjukhusen. Anledningen var att sjukvården skilde sig väldigt mellan de olika delarna i landet och man ville göra den mer likvärdig.

De har lyckats väldigt bra med denna reform och jag blev mer stärkt i min övertygelse att Sverige på sikt bör gå samma väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar