fredag 20 maj 2011

Nu blir landstinget husvagnsägare

I dagens GD läser vi att landstinget har införskaffat en husvagn i marknadsföringssyfte. I tidningen kan vi läsa att man ska använda denna rosa husvagn för att marknadsföra sina hälsocentraler. Motivet är att landstinget nu verkar på en marknad och konkurerar med de privata hälsocentralerna. En viktig skillnad mellan en vanlig marknad, som t.ex. mobiltelefonbranschen, och vårdvalet är att inom telekombranschen har man separerat på statens operatör och den myndighet som tilldelar tillstånden. Inom landstinget Gävleborgs hälsoval så är landstingstyrelsen både tillståndsgivare och den överlägset största aktören. Detta förhållande gör att landstinget måste vara väldigt försiktig med hur man agerar med marknadsföring och hur man bygger upp systemet.

Vi partier inom Samverkan Gävleborg har därför lagt förslag om att våra hälsocentraler ska drivas fristående från landstinget övriga verksamheter och landstingstyrelsen endast ska vara systemägare av vårdvalet och en fristående styrelse ska vara den som styr vår egen primärvård. Vi måste se och lära av andra områden där man ha lyckats med detta, se bara på landstingets egen folktandvård. Detta gör det också möjligt för personalen att få större inflytande över hur våra hälsocentraler ska utvecklas. Men som vanligt möts vi av oförståelse och passivitet från sossemajoriteten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar