lördag 14 maj 2011

Inskränkning av möjlighet att träffa sjukgymnast

På senaste landstingstyrelsen var villkoren för vårdvalet uppe till diskussion. Man kommer föreslå en del mindre justeringar som inte orsakade några diskussioner. Däremot kommer man även föreslå begränsningar när det gäller sjukgymnastikbesök. Idag råder det remissfrihet till besök hos sjukgymnast men nu vill man införa en begränsning av antalet besök till 15 för att sedan ska en ”avstämning” med läkare göras innan fler besök. Hur denna avstämning ska göras kan man inte svara på utan den lösning som man alltid använder är remisstvång.

Vi moderater är emot alla remisstvång, de endast försvårar och begränsar människors möjligheter att söka sjukvård. Vi är såklart inte emot dialog mellan professionerna eller att man skickar remisser utan det är tvånget att man alltid måste ha en remiss för att söka en specialistsjukvård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar