tisdag 24 maj 2011

Nu begränsas möjligheten för sjukgymnastikbesök inom Landstinget Gävleborg

Nu är dagens landstingstyrelse avklarat. Majoriteten valde idag att driva igenom den begränsning av besök till sjukgymnastik som har diskuterats tidigare. Såklart så reserverade jag mig mot beslutet med motiveringen att vi inte ska införa begränsningar som drabbar våra patienter. Man har luddiga motiv för att göra detta och konsekvenserna blir nu att det säkert blir någon form av remisstvång. Däremot att öka dialogen mellan sjukgymnaster och läkare är väldigt positivt och det ska vi stimulera. Jag tror inte man skapar ett positivt samarbetsklimat genom att förbjuda och hindra utan det görs genom en positiv och öppen inställning och åtgärder som stimulerar dialog istället för åtgärder som förbjuder ickedialog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar