onsdag 28 december 2011

Mycket reaktioner från våra medarbetare när det gäller konflikten inom kvinnosjukvården.

Problemen inom kvinnosjukvården fortsätter att diskuteras även efter julhelgen. Jag har fått flera mail i detta ärende från olika håll och idag kan vi även läsa personalens synpunkterinsändarsidorna i tidningarna. Signalerna från personalen är väldigt tydliga, berörd verksamhetschef har väldigt stort förtroende ute på golvet såväl på Gävle sjukhus som i Hudiksvall. Det händer inte så ofta att personalen på båda våra sjukhus ger ett sådant brett stöd för en verksamhetschef. Jag är tacksam för att jag får ta del av våra medarbetares uppfattningar om verksamheterna, de är viktiga för mig som politiker. Det gäller att kunna skapa sig en allsidig bild av läget genom att lyssna på såväl medarbetare, patienter och tjänstemännens beskrivningar av verkligheten.

Jag hoppas nu verkligen att man reder ut problemen på kvinnokliniken omgående, vi har inte råd att ha dessa interna stridigheter inom våra verksamheter varken ur ett patient- eller medarbetarperspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar