tisdag 13 december 2011

Hofors, högsta skatten i landet. Är det bra för Hoforsborna?

Idag har jag deltagit i en intressant debatt med kommunalrådet i Hofors om just deras kommuns senaste skattehöjning. Frågeställningen var bl.a. om det är bra att höja skatten och varför vi moderater gick med på denna höjning. Många kommuner har det tufft ekonomiskt och med tanke på att vi är på väg in i en lågkonjunktur så är läget extra bekymmersamt.

Vi moderater tar ansvar för Sverige såväl som de kommuner vi styr i men vi tar även där vi verkar i opposition. Att höja skatten kan vara acceptabelt och nödvändigt på kort sikt men är förödande för Hofors på längre sikt. Genom denna nya skattehöjning i Hofors kommer de ha högst skatt i Sverige nästa år, vilket är förödande. Hofors och många andra av länets kommuner brottas med problem som exempelvis hög arbetslöshet och befolkningsminskning. På sikt kan man inte driva en kommun som ständigt tappar invånare. Att komma till rätta med detta är en angelägenhet för hela länet och ständiga skattehöjningar är inte lösningen. En del av lösningen är att stimulera att fler nya företag etablerar sig och verkar i kommunen vilket i sin tur skapar möjlighet för större inflyttning.

Konsekvenserna av att ha högst kommunalskatt i Hofors innebär att en sjuksköterska i Hofors betalar 5000kr mer i skatt än motsvarande i grannkommunen, detta är inte bra för att öka inflyttningen till kommunen och det minskar inte arbetslösheten. Många påstår att invånare gärna betalar mer i skatt, men vi ska inte underskatta betydelsen av dessa plånboksfrågor för vart man väljer att bosätta sig. Frågan man ställer sig varför man ska betala så mycket mer i skatt i Hofors jämfört med andra kommuner för samma välfärd.

Länets problem med hög arbetslöshet och befolkningsminskning är saker vi länspolitiker och kommunpolitiker måste ta tag i på allvar. Det är dags att vi tillsammans tar detta ansvar annars återstår endast standardlösningen från vänsterkanten, d.v.s. höjning av skatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar