torsdag 1 december 2011

Hur fungerar strokesjukvården i länet?

Jag blir ofta kontaktad av personer som har frågor och synpunkter om sjukvården i länet. Dessa samtal är mycket intressanta och väldigt viktiga för mig som politiker för att veta hur människor uppfattar sjukvården och hur den fungerar i verkligheten.

Under veckan har jag blivit kontaktad av en några personer som undrar hur vår rehabilitering fungerar för bl.a. våra strokepatienter och om dessa begränsningar som man nu verkar införa. När man drabbas av stroke är det viktigt med snabba insatser och vi har i de senaste öppna jämförelser sett hur viktigt det är att man hamnar just på en strokeavdelning. Även eftervården är viktig och att man får rehabilitering som kan sträcka sig över lång tid. Enligt tidigare beslut från sosseledningen så har våra patienter i länet inte möjlighet till rehabilitering utanför länet, vilket nu verkar slå hårt även mot denna grupp. När frågan hanterades politiskt fick vi höra att det finns tillgång till liknande rehabilitering inom länet, men nu verkar det inte fungera på det sättet.

Som sagt så finns det mycket funderingar och frågor som vi nu får försöka kolla upp och se vad som händer. Jag hoppas att det bara är missförstånd som har skett och att dessa personer ges de möjligheter som de har rätt till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar