fredag 30 december 2011

Återigen stark kritik från socialstyrelsen

Återigen kritiserar socialstyrelsen vårt landsting när det gäller hanteringen inom BUP. Det är inte första gången det riktas kraftig kritig och tyvärr förmodligen inte den sista. I länets tidningar kunde vi läsa under veckan att man har åtgärder på gång och att man vill bygga nytt för att möta kritiken. Mycket av kritiken handlar om att man inte vårdar dessa patienter inom slutenvården utan man vårdar dem inom öppenvården och mycket av ansvaret läggs då på föräldrarna att ta hand om vården av sina barn.

Vi har enda sedan man plockade bort BUPs egna vårdplatser påpekat att det finns behov av separata platser och att det inte är lämpligt att vårda BUP patienter på vuxenpsykiatrin eller på barnkliniken. Efter att ha läst socialstyrelsens rapport så är jag ännu mer övertygad om att det krävs mer resurser till just barn- och ungdomspsykiatrin. (Vilket vi inom Samverkan Gävleborg har haft i vår budget för 2011 och 2012)

Sedan jag tillträdde som landstingsråd har vi haft mycket problem inom två divisioner operation och medicin men efter det senaste halvårets turbulens inom BKPH så verkar nu även denna division brottas med stora problem. Att psykiatrin och då framförallt BUP har haft problem vet vi sedan länge, även barn och ungdomssjukvården inom denna division har under det senaste året haft problem och nu även kvinnosjukvården(som vi kunnat läsa om under den senaste veckan)

Allt detta händer utan att majoritetens landstingsråd agerar vilket är mycket bekymmersamt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar