tisdag 20 december 2011

Nu tar vi i Samverkan Gävleborg initiativet i kartläggning av personalsituationen i landstinget.

Vi har under en längre tid hört och läst om hur våra läkare flyr landstinget. Vi i Samverkan Gävleborg har lyft denna fråga under många år men har nu tröttnat på majoritetens passivitet i frågan. När vi lyfter frågan svarar lednigen helt oförstående eller undvikande. Vi har krävt att man gör en grundlig analys på varför personal väljer att sluta och söka sig till annan arbetsgivare, men än har vi inte sett något resultat.

Av den anledningen har vi nu valt att ta reda på anledningen till varför många läkare har valt att sluta hos oss. Det första steget är en enkät som ger möjlighet för de f.d. läkarna att ge sin syn varför de har slutat och vad som krävs för att de ska välja att komma tillbaka. Jag har under de senaste dagarna fått positiva mail på vårt initiativ. T.ex. har en läkare skrivit:

”Jag har med upprepande mail försökt få till stånd samtal med divisionschefen eller personalchefen.”

Samma läkare skriver även:

”Jag har dock inte fått något avslutande samtal varken då eller i mars. Ingen har frågat vad jag tycker, vad man kan göra bättre osv osv. ”

Det är mycket allvarligt att man inte följer upp varför läkare slutar. Det är endast genom att lyssna till vår personal vi kan ta reda på vad som krävs för att vi ska vara en av Sveriges mest attraktiva sjukvårdsarbetsgivare.

Debattartikel Arbetarbladet  Hela Hälsingland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar