måndag 5 december 2011

Ny marknadsföring inom vårdvalet.

Landstinget verkar ha ändrat sin marknadsföring när det gäller våra egna hälsocentraler. Jag har de senaste dagarna noterat annonser i länets tidningar där man marknadsför våra egna enheter med motivet att de är offentligt ägda, det är första gången jag ser annonser med det som främsta skälet att man ska välja just dem. Jag tror inte Gävleborgarna bryr sig om vem som äger och driver länets hälsocentraler utan man väljer den central som ligger nära där man bor och som har bra tillgänglighet, bemötande och hög kvalité.

Man skriver även i annonserna att man får ”Mesta möjliga vård för varje krona”, frågan jag ställer mig är får man som patient mer vård av de offentligt ägda än de privata hälsocentralerna. (De har exakt samma finansiering och avgifter.) Om så är fallet så strider detta mot såväl hälso- och sjukvårdslagen och principen inom vårdvalet. Om det inte är så blir frågan om detta strider mot marknadsföringslagen. Mycket märkliga annonser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar