onsdag 15 februari 2012

Få politiska ärenden på dagens landstingsstyrelse

Dagens landstingsstyrelse innehöll inga stora politiska frågor, det handlade mest om några revisionsrapporter och remissvar. Däremot fick vi en del intressant information där man bl.a. beskrev läget när det gäller läkarrekrytering. Det var såväl HR folk som divisionschefer som var där och ville ge sin bild av det kritiska läget när det gäller bristen på läkare och vad man gör för att förbättra situationen.


Det intressanta var när en av divisionscheferna förklarade att man redan har delegerat mycket ansvar ute till våra vårdenheter. Detta var en mycket märkligt beskrivning vi fick idag som inte alls stämmer överens med den bild jag får när jag är ute och träffar enhetschefer och personal. För mig berättar personalen hur landstinget blir allt mer toppstyrt och hur lite befogenheter man har. Jag tror att man måste göra det som man hittills inte har gjort, d.v.s. ge varje vårdenhet mer befogenheter och inte mindre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar