onsdag 1 februari 2012

Inga överraskningar i bokslutet för landstinget

Vi har idagsittande landstingsstyrelsen fått förra årets bokslut för landstinget presenterat för oss. Som vanligt slår sig majoriteten för bröstet och pratar om hur bra allting går. Visserligen gör vi ett positivt resultat före finansnetto men detta är tack vare att skatteintäkterna är högre än budgeterat och att vi har fått mer statsbidrag än planerat. Däremot fortsätter vår ökning av våra nettokostnader att vara högre än budgeterat och under 2011(2,7%) är den nästan dubbelt så hög som budgeterat(1,5%), vilket är mycket alarmerande. När man däremot läser rapporten och ställer frågor till ansvariga tjänstemän kan vi konstatera att ingen analys ännu är gjord. Kostnaderna för inhyrning av läkare för 2011 uppgår till 238mnkr vilket är mycket högre än det som är budgeterat(209mnkr). Att vi har Sveriges högsta kostnader för hyrläkare är mycket oroväckande och ytterst ett underbetyg på vår personalpolitik

Utfallet stämmer i stort sett överens med de senaste prognoserna, vilket är en förbättring jämfört med de senaste åren. Men samtidigt fortsätter divisionerna att gå med kraftiga underskott, division operation -27mnkr och medicin -68mnkr. Totalt sett går våra divisioner med 49mnkr underskott trots att vi tillförde 60mnkr extra i juni förra året. Dessutom skickar majoriteten signaler om det kommer krävas intäktsförstärkningar framöver vilket innebär skattehöjning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar