onsdag 22 februari 2012

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan landstingsråden?

På dagens landstingsfullmäktige är det väldigt få ärenden att behandla. Vi har i stort sett endast debatterat ett par revisionsrapporter, ett par interpellationer och några motioner. Det som är anmärkningsvärt är att det inte verkar vara finanslandstingsrådet som hanterar de ekonomiska frågorna i landstinget Gävleborg.


Revisorerna har granskat landstingets egen primärvård och har lyft fram en del frågeställningar och tyvärr så har landstingsledningen valt att inte svara på alla frågeställningar. Revisorerna lyfter frågan om att vi måste bestämma hur vi ska styra vår egen primärvård inom vårdvalet och hur vi säkerställer att de åtgärder som genomförs ger ekonomisk effekt.

Jag ställde konkreta frågor angående detta med kostnadskotroll och konkurensneutralitet till finanslandstingsrådet men jag blev väldigt förvånad när det är fastighetslandstingsrådet som svarar i stället, eller rättare sagt pratar runt för att slippa svara på frågorna. Hur ser egentligen ansvarsfördelningen ut inom majoriteten i landstinget.

Vi i Samverkan har tidigare lagt konkreta förslag på hur vi ska få bättre kostnadskontroll och hur vi på ett konkurrensneutralt sätt kan styra vår egen primärvård, det är synd att majoriteten inte har några förslag eller vill diskutera detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar