tisdag 7 februari 2012

Nu höjs insatsen för att locka läkare till länet.

Vi kunde i förra veckans bokslut se resultatet av den bristfälliga personalpolitiken i landstinget, vi hade redan tidigare landets högsta hyrläkarkostnaderna och den fortsätter att skena. Landstingsledningens desperata försök med signonbonus blev ingen succé, vilket vi redan visste innan att det inte skulle bli. Istället för att arbeta med det verkliga problemet så höjer man nu bonusen till 500tusen kronor, vart ska detta sluta?

Vi har tidigare gett konkreta förslag på vad som behöver göras för att vända den negativa trenden, och istället för att öka på bonusar så har vi följande förslag:
  1. Den viktigaste delen är att införa ett mer lyssnande ledarskap. Genom att lyssna till personalen och deras berättelser om hur det fungerar ute i verksamheterna och agera där efter.
  2. Genomför en mer decentraliserad organisation där vi får mer av självständiga enheter där personalen får möjlighet och befogenheter att genomföra sina idéer om hur sjukvården kan bli bättre.
  3. En långsiktig lönepolitik som premierar utbildning och ansvarstagande. Tydlig och förutsägbar löneutveckling är en viktig del i detta.
  4. Skapa bättre möjligheter för kompetensutveckling för de anställda. I den ständigt utvecklande sjukvården krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Genom att t.ex. erbjuda utbildning på arbetstid så stärks detta.
  5. Ge medarbetarna större påverkan på arbetstider och scheman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar