lördag 18 februari 2012

Socialstyrelsen kritiserar återigen BUP i länet

Återigen kan vi läsa om hur länets ungdomspsykiatri får kritik av socialstyrelsen. Regeringen har satsat extra resurser för att förbättra tillgängligheten och kvalitén inom BUP-vården i landet. I vårt län har vi lyckats med att korta ned väntetiderna till 30dagar för första besöket, vilket i sig känns bra men frågan är till vilket pris detta har gjorts? Detta har gjorts under samma tid som man har lagt tuffa sparkrav på BUP verksamheterna i länet. Jag har fått berättat för mig om flera fall där man hänvisar patienter till andra vårdinstanser istället för att ta hand om dem inom BUP, i värsta fall får de ingen hjälp alls.

Detta ger nu även socialstyrelsen kritik omkring, vilket vi kan läsa om i dagens HT. Vi i oppositionen har under flera år lagt fram förslag på extra resurser till BUP där vi bl.a. vill att man inrättar speciella vårdplatser för våra BUP patienter, vilket för mig är helt oacceptabelt att vi inte har. Idag hamnar våra barn och ungdomar antingen på barnkliniken eller på vuxenpsykiatrin i Gävle istället för att man hamnar på speciella vårdplatser just för BUP patienter. Dessutom så är vuxenpsykiatrin väldigt hårt belastad med överbeläggningar vilket gör situationen ännu mer allvarlig.

När ska de röd-gröna i landstinget Gävleborg inse att det krävs åtgärder för att komma tillrätta med denna situation. Att socialstyrelsen överväger att tvinga Landstinget att inrätta dessa vårdplatser måste ses som ett underbetyg av landstingsledningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar