onsdag 22 februari 2012

Äntligen har landstinget kommit överens med kommunerna om hemsjukvården.

Nu har landstinget kommit överens med kommunerna om överflyttning av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Det är mycket glädjande att man äntligen har kommit överens. Det finns stora fördelar med detta och vi har ifrån oppositionen drivit denna fråga under lång tid, men det innebär även vissa problem för landstinget Gävleborg.


För att kompensera kommunerna för dessa nya kostnader så gör man även en skatteväxling. Denna skatteväxling innebär att landstinget sänker sin skatt med 22öre och kommunerna höjer motsvarande, denna växling motsvarar 132mkr. Landstingets finansiering idag för mehsjukvården i vårdvalet är 120mnkr vilket innebär att landstinget förlorar 12mnkr i denna växling.

För att klara denna växling krävs att man sparar 12mnkr på någonting annat inom sjukvården, frågan man kan ställa sig vart ska dessa pengar tas ifrån.

Men som sagt så är det glädjande att man äntligen har kommit överens, och tydligen så kostar det för landstinget för att kommunerna ska vara med på banan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar