onsdag 20 juni 2012

Landstingsstyrelse avklarat där Hospice och läkarbonusar har diskuterats

Nu är dagens landstingstyrelse avklarat, kanske sista inför sommarledigheten. Idag beslutade landstingsmajoriteten att inte fortsätta arbetet med att tillskapa Hospice även i vårt län. Förhoppningen är nu att i alla fall Gävle kommun ska fortsätta arbetet, vilket är bra men inte alls samma sak som om vi tillsammans gjorde något bra utav det och det kommer inte heller alla länsinvånare till del.

Våren 2010 var alla, såväl profession som alla politiska partier, överens om att även Gävleborg behövde Hospice. Mellannorrlands Hospice i Sundsvall var det föredöme som alla lyfte fram. Nu överger tyvärr majoriteten denna breda samsyn och fortsätter att prata om de trygghetsplatser som finns på sjukhusen som den bästa lösningen. Man har under något års tid haft diskussioner om huruvida vi ska ha Hospice eller inte och efter alla möten och resonemang så händer i stort sett ingenting, bara att beklaga. Vi hade även hoppats att man skulle lyfta dagens ärende till fullmäktige för ställningstagande, men det ville man inte göra från majoriteten även om ärendet beskrevs som av strukturell och principiell karaktär.

Vi moderater tillsammans med övriga partier i Samverkan Gävleborg har pratat om Hospice under många år och har fortsatt driva på i frågan efter valet. Vi kommer inte nöja oss med dagens negativa besked utan fortsätta att arbeta för att även våra palliativa patienter ska erbjudas fler möjligheter än dagens, så vi får förbereda Hospiceplaner inför nästa mandatperiod när vi har tagit över makten i landstinget.

Vi diskuterade även idag en revisionsrapport som hanterar problematiken med de rekordhöga kostnaderna för hyrläkare i Gävleborg. Vi i oppositionen kunde återigen lyfta fram vår rapport om läkarflykten där vi påpekade brister i landstinget som måste åtgärdas. Det vi än så länge har hört från majoriteten är hur man hanterar läkarbonusarna. Jag är mycket kritisk till att använda skattemedel till läkarbonusar och jag tror inte heller att det fungerar. Det skapar endast ytterligare misstroende hos våra befintliga läkare och de som söker sig hit p.g.a. av bonusar kommer med största sannolikhet lämna oss efter den föreskrivna tiden passerat. Att man även har använt bonus för att rekrytera läkare från andra vårdcentraler i länet är för mig ännu märkligare, detta kommer inte locka till sig fler läkare till länet som syftet ändå var. Vi kommer efter sommaren få redovisat hur dessa bonusar har fungerat, vilket ska bli mycket intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar