torsdag 14 juni 2012

Fortsatta överbeläggningar på våra sjukhus i länet

Jag har under lång tid försökt haft koll på våra överbeläggningar på våra sjukhus i länet. Vi har även sammanställt statistik som har påvisat dessa kraftiga överbeläggningar och då framförallt på Gävle sjukhus. Detta innebar att man utökade antal vårdplatser och gjorde en del omfördelningar mellan våra vårdavdelningar för ett och ett halv år sedan. Detta har gett viss effekt vilket har gjort att antalet överbeläggningar, enligt statistiken, har minskat något. Men tyvärr så är fortarande läget mycket allvarligt vilket jag även får bekräftat när jag är ute och besöker våra verksamheter. Jag har även fått berättat för mig hur detta nu påverkar patientsäkerheten, vilket är mycket allvarligt.


I dag publicerar tidningen Dagens Samhälle en lista över alla lansting där man redovisar överbeläggningssituationen och jag kan med besvikelse läsa att vårt landsting fortsätter att vara det landsting som har störts problem. Man pekar även ut att det nu hotar patientsäkerheten på flertalet av landets sjukhus. Detta bekräftar bara den bild som jag tidigare har fått berättat för mig.

De åtgärder man gjorde med att fördela om vårdplatser har inte gett tillräcklig effekt utan det krävs fler åtgärder. Vi i oppositionen har tidigare föreslagit konkreta åtgärder för att komma till rätta med det, jag kan bara rekommendera landstingsledningen att studera vår åtgärdslista och genomföra det vi föreslår, men tyvärr så brukar de inte gilla när vi i oppositionen kommer med konkreta förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar