torsdag 7 juni 2012

Vilka metoder ska användas för att locka läkare?

För ett år sedan bestämde landstingsledningen att man skulle pröva nya grepp för att locka till sig läkare till Gävleborg. Man införde då en ”sign on” bonus som innebar att om en läkare väljer att börja arbeta hos Landstinget Gävleborg skulle man få en bonus på 300tusen. Succén uteblev och för att öka intresset så höjde man sedan insatsen till 500tusen kronor om man skrev på för landstinget i två år.

Idén om signon bonus var fel för ett år sedan och är fortfarande fel sätt att locka till sig läkare. Motivet var att man skulle locka läkare till länet och det gällde bara vissa speciella specialistläkare där bristerna var stora. Nu har man lockat över 8st allmänläkare från två privata vårdcentraler i länet till landstinget. Detta innebär inte att vi har lockat till oss några läkare utanför länet utan endast en internrekrytering från angränsande vårdcentraler. Vad det detta man ville åstadkomma?

Det finns inga snabba quickfix-lösningar för att locka till sig läkare utan det är bara ett långsiktigt arbete med att göra landstinget till en attraktiv arbetsgivare som kan ge hållbara effekter. Vi i Samverkan Gävleborg presenterade för någon månad sedan förslag på vad som behöver göras för att vända den negativa utvecklingen på läkarflykten, bl.a. föreslog vi att man skulle bryta den toppstyrning som idag råder inom landstinget. Detta skulle ge mycket bättre effekter än kortsiktiga bonusar, men det bryr sig inte landstingsmajoriteten sig om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar