torsdag 21 juni 2012

En dag på Strokeavdelningen

Idag har jag följt men en av sjuksköterskorna på Strokeavdelningen på Gävle sjukhus under hennes arbetsdag. Jag fick möjligheten att vara med och se hur deras vardag ser ut och hur allt fungerar. Idag var det en liten ovanlig dag eftersom det inte var några överbeläggningar utan det fanns till och med lediga vårdplatser. Av den anledningen så var det kanske inte en typisk dag utan det var en dag med mer normalt arbetstempo.

Det var en mycket intressant och givande dag där jag fick träffa många av de som arbetar på avdelningen och se och höra hur de arbetar. Ett av de områden som det går att utveckla vidare är hur man arbetar med att bemanna upp den personal som ska arbeta ur bemanningscentrum. Eller behoven av att snabba upp flöden för strokepatienten på sjukhuset, där det idag tar alldeles för lång tid från att man anländer till sjukhuset till dess att trombolys påbörjas.

Det var riktigt kul att se personalens engagemang över sina patienter, glädjen när någon patient har klivit ur sängen för att gått utan stöd eller någon kan börja äta själv eller en patient fick sällskap ned till kaffeterian för att köpa en tidning. Dagen avslutades med att jag fick berättat för mig om de externa stroketeamen som bedrivs på strokeavdelningen, där den så viktiga tidiga rehabiliteringen fortsätter med hjälp och uppföljningar i hemmet. Det var helt enkelt en mycket bra dag med mycket intressant information och glädje.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar