onsdag 13 juni 2012

Två dagars landstingsfullmäktige i Bollnäs avklarat, med budget, vindkraft och vårdval

Nu är två dagars landstingsfullmäktige avklarat och nu har jag kommit hem och barnen har lagt sig och då finns tid att sammanfatta dagarna i Bollnäs. Huvudnumret var så klart budget och planeringsförutsättningar men vi han även med att debattera vindkraft, bredband och vårdval.

Skillnaden var lika tydlig som det brukar när det gäller budget. Vi i Samverkan väljer att prioritera sjukvården och gör högre uppräkningar där än vad majoriteten gör. De kontrar med att påvisa att vi har samma nettokostnad och att det inte skiljer någonting på sista raden. Man kan fråga sig varför man är så orolig för att visa upp skillnader i våra budgetförslag, är det så att de egentligen anser att vi har ett mycket bra förslag som de skulle vilja stödja eller är det så att de helt enkelt inte är intresserad av andra förslag än tjänstemännens.

Att vi kan göra högre uppräkningar till sjukvården beror på att vi lägger mindre resurser på centrala administrationen, kollektivtrafik och kultur. Vi planerar även att vi ska ta större del av statens riktade stimulansmedel, vilket skapar mer resurser till sjukvården. Till detta är vi helt övertygade om att med ett nytt lyssnande och närvarande ledarskap så kan vi vända den negativa trenden med läkarflykt. Vi tror att vi skulle kunna minska hyrläkarkostnaderna så att man på sikt kommer ner till samma nivå som övriga landsting, vilket innebär 200mnkr lägre kostnader som kan användas till annat inom sjukvården.

Glädjande fick vi igenom vårt yrkande på att vi nu tillsammans ska göra en djupanalys i vart våra underskott inom division medicin och operation finns och komma fram till åtgärder. Jag hoppas att majoriteten verkligen inser allvaret och är beredd att göra detta och inte som vanligt bara ducka för frågeställningarna och inte bry sig.

Under den andra dagen var det många intressanta interpellationer som debatterades där mina moderata partikamrater dominerade fullständigt, det är kul att vara moderat med så duktiga ledamöter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar