söndag 17 juni 2012

Kommunalisering av hemsjukvården verkar ha kraschlandat

I fredags fick vi höra hur kommunaliseringen av hemsjukvården nu riskerar att haverera, nu när Nordanstig tvekar inför reformen. När vi på senaste regionstyrelsen fick ett ärende som beskrev den kommunala utjämningen som var en viktig förutsättning för att alla kommuner i länet skulle gå med på denna reform så fick vi veta att det som föreslogs endast var två-årig övergångsperiod där övriga kommuner skulle ge visst ekonomiskt bidrag till Nordanstig.

Jag förstår att Nordanstig nu tvekar, denna tvååriga utjämning var inte det som vi var överens om när vi beslutade om att genomföra kommunaliseringen. Det som alla var överens var att man skulle ta fram ett system som gjorde att enskilda kommuner inte behövde ta kostnader för enskilda patienter som är väldigt vårdkrävande, vilket är väldigt viktigt för de mindre kommunerna. Även för andra kommuner i länet var detta viktigt(vilket vi kunde höra i debatterna som pågick), man kan fråga sig hur de nu kan vara så tysta efter att ingen långsiktig lösning kommer att presenteras.

För oss i lanstinget är det väldigt viktigt att denna reform genomförs och att kommunerna känner sig trygga i att det inte kommer en massa överraskningar framöver. Vi vet att förtroende för landstinget är i botten och misstänksamheten är stor när det gäller gränsdragningar och när man flyttar ansvarsområden mellan kommun och landsting. Vi får fortfarande höra hur lurade kommunera blev när Ädelreformen genomfördes under 90talet.

Om nu detta havererar så är det ett väldigt stort misslyckande för länets socialdemokrater (som styr såväl landsting som 9 av de 10 kommunerna). Imorgon har vi extrainsatta möten där denna fråga kommer att diskuteras och ifrån moderat håll kommer vi göra allt vi kan för att hjälpa till och komma till rätta med de osäkerheter som finns, alla ska vara nöjda med en uppgörelse. För att flytta ansvaret för hemsjukvården är viktigt för länets patienter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar