söndag 3 juni 2012

Intressant besök på Länsrehab i Sandviken

Landstingsledningen har beslutat att flytta rehabavdelningen från Sandviken till Gävle sjukhus under sommaren. Man har tidigare haft ett utbyte mellan Falun och Sandviken för att kunna planera in semester för sin personal. Men nu väljer man att flytta till Gävle över sommaren och spara pengar, att patienterna inte får tillgång till lika bra rehabilitering under sommaren spelar tydligen ingen roll. Vårt länsrehab i Sandviken är en verksamhet som har mycket hög kvalité och som kommer våra länsinvånare till del. Problemet idag är bara att man inte klarar av att erbjuda alla som har behov av rehabilitering utan behoven är större än vad man kan tillgodose. När man för något år sedan slutade erbjuda våra länsinvånare möjligheten till intensivrehab utanför länet så sa man att vi har ju vårt länsrehab som kan erbjuda våra patienter ett likvärdigt vårdalternativ. Igår fick vi höra facit, ytterst få av dessa patienter har fått rehabilitering i Sandviken vilket är mycket oroande. Frågan man ställde sig vart har dessa patienter tagit vägen?

En snabb och effektiv rehabiliteringsverksamhet är en av grundstenarna i arbetslinjen. Genom att patienter snabbt kommer till rätt instans för rehabilitering kan man minska tiden patienter går sjukskrivna och genom det minskar vi såväl onödigt lidande för patienten och man kan snabbare komma tillbaks till arbete. Vi hör allt för ofta om patienter som inte får rätt rehabilitering i tid och som hamnar i långtidssjukskrivningar och utanförskap.

Under besöket i fredags fick vi möjlighet att se lokalerna och prata med verksamhetsföreträdare och höra vilka konsekvenser flytten kommer få. Det ska bli intressant att ta del av deras utvärdering efter sommaren. Det finns även en stor oro för att detta är början på slutet för rehabenheten i Sandviken, det pågår en tydlig centraliseringstrend i landstinget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar