torsdag 5 september 2013

Återigen tillrättavisning på landstingsstyrelsen

Igår hade landstingsstyrelsen återigen sammanträde. Vi fick då bl.a. höra landstingsledningens kommentar till den debatt som har pågått om huruvida vi erbjuder våra länsinvånare relevant rehabilitering eller inte. Denna debatt har pågått under en längre tid men när SVT sände sitt premiäravsnitt av Arga doktorn förra veckan så har det tagit extra skruv hos ledningen.

Jag vet att TV inte alltid visar den kompletta bilden av hur verkligheten ser ut och det är värt att påpeka. Men vi fick återigen bekräftat i TV att landstinget Gävleborg inte kan erbjuda alla patienter den bästa möjliga rehabiliteringen. Detta har vi vetat under en längre tid och vi har fått det bekräftat av såväl patienter, patientorganisationer, vår personal, media och nu även av ledningen för verksamheten. Verksamhetsföreträdarna som kommenterade SVTs program håller med om att man idag inte kan erbjuda intensivrehabilitering till alla som har behov utav det och det handlar om att det saknas resurser.

Då kan man tro att det kommer hända något hos den politiska ledningen, men icke. Man har inte för avsikt att skjuta till några extra resurser så vi kan erbjuda fler människor intensivrehabilitering varken i Sandviken eller hos någon externa aktör. Ett mycket märkligt beteende.

Vi i Samverkan Gävleborg kommer fortsätta att kämpa för dessa människor och vi kommer se till att vi i vårt kommande budgetalternativ utökar resurserna till just intensivrehabilitering. Det finns alternativ inom politiken och det handlar nu om att synliggöra dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar