fredag 10 januari 2014

Anonymt brev om landstinget chefskarusell


Det finns mycket åsikter om hur landstinget fungerar och jag blir därför ganska ofta kontaktad av de som arbetar inom vården och de ger mig bra input i vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre inom landstinget Gävleborg.

Det framgår också att det finns en rädsla att röja vem man är som hör av sig vilket jag tycker är skrämmande. Samma sak får jag även höra från våra nyhetsredaktioner, de får många samtal med synpunkter om landstinget. I dag fick jag återigen ett anonymt brev som bekräftar detta. Brevskrivaren gav oss beröm för den debattartikel som vi i Samverkan Gävleborg hade i länets tidningar om att förtroendet brister bland såväl vår personal som patienter. Skribenten skriver ”…oppositionen beskriver en hel del sanning dock mycket långt ifrån allt!” Tyvärr så ges det ingen möjlighet att återkoppla till den som skriver anonymt, men jag hoppas att den som skriver dessa brev också läser denna blogg.

Som sagt så bekräftar skribenten att det är en skrämd organisation och man lyfter nu frågor kring den chefskarusell som pågår. Skribenten efterfrågar även mer reaktioner från oss i oppositionen. Jag hör detta om de ständiga chefsbytena ganska ofta och från olika håll inom landstinget, vilket gör mig bekymrad.

Jag har noterat att det byts en del chefer på olika positioner. Detta märks bl.a. när vi ska göra besök i våra verksamheter, det är väldigt ofta en ny chef som ska ta emot oss och ofta så dyker chefer från andra verksamheter upp som ansvarig på en ny avdelning. Det känns som det är en stor omsättning på chefer. Vad kan detta bero på? Är det så tuffa villkor att våra chefer inte orkar med att vara chef? Hur stor är omsättningen på chefer inom andra landsting?

Dagens brev väcker många frågor kring detta och det är något som vi måste lyfta och få förklarat för oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar