söndag 26 januari 2014

Lördagskväll på akuten

Gårdagskvällen tillbringade jag på akuten. Jag hade förmånen att få gå med ett arbetspass med personalen på akuten på Gävle sjukhus. Jag brukar regelbundet vara med ute i våra verksamheter för att på så sätt få en bättre inblick hur våra medarbetares vardag ser ut och hur vården fungerar.

Jag har tidigare vart på akuten ett arbetspass men denna gång var det en sjuksköterska jag var med hela lördagskvällen. Som vanligt när jag är ute och auskulterar så var det ovanligt lugnt. Reaktionerna var som det brukar, ”du skulle ha vart med i går”. Att det är lugnt kan vara till både för- och nackdel, jag får inte en riktig känsla för hur det är när de har mycket att göra samtidigt som det finns mer tid att ställa frågor och lyssna in personalens synpunkter. För det minsta man vill vara när man är ute i verkligheten är att vara i vägen eller göra arbetet ännu mer stressigt.

Några reflektioner kom fram under gårdagskvällens åtta timmar.

Hur vården upplevs är helt olika om man är personal eller patient. Många av gårdagens besöker skulle inte ha behövt uppsöka akuten, men med bättre information och hänvisningar så skulle patienterna hitta mer rätt. Om man kom till rätt vårdnivå så skulle många patienter slippa långa väntetider i väntrum och dessutom skulle man få träffa mer rätt utbildade läkare. På akuten bemannas det oftast med utbildningsläkare medan på vårdcentraler/primärvårdsjouren eller på sjukhusklinikerna finns våra specialister. Det finns en stor önskan och förhoppning från personalen att primärvårdsjouren ska flytta från Södertull till sjukhuset, detta har vi i oppositionen drivit under flera år och nu verkar det som man har lyssnat på oss.

Att arbeta på akuten kan vara tufft, många av de som arbetar där gör det endast i ett par år för att sedan söka sig vidare. Just för tillfället är det mycket ny personal och det gör det såklart jobbigare eftersom det är fler som introduceras och man känner inte varann lika bra som om man har jobbat ihop en längre tid. Därför är det viktigt att vi skapar arbetsvillkor och en arbetsmiljö som gör det mer attraktivt att arbeta på akuten, detta underlättar bemanningen och rekryteringen vilket är viktigt att vi kommer tillrätta med.

Som vi tidigare ha påpekat så är dagens lokaler inte anpassade för den verksamhet som bedrivs där. Lokalerna är trånga, ont om undersökningsrum och logistiken är inte optimal. Därför var det intressant när jag fick möjlighet att höra personalens synpunkter på de nya lokalerna som man planerar. Även här finns det mycket att göra så att de nya lokalerna blir optimala för den verksamhet som bedrivs och som kommer att bedrivas på akuten.

När väl arbetspasset var slut kl 2400 så var det bara att ta bussen hem och som tur var hann jag med bussen hem(några minuters marginal), annars hade jag fått vänta ytterligare en timme. Att som vår landstingsmajoritet säga att personalen ska åka buss håller inte om man arbetar kvällar/nätter och helger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar