onsdag 29 januari 2014

Landstingsstyrelse med tuffa diskussioner

Dagens landstingsstyrelsen blev en del tuffa diskussioner. Landstinget presenterade sitt bokslut, vilket innebär många frågor som dyker upp hos oss intresserade landstingspolitiker. Vi kan konstatera att landstinget även 2013 lyckas med ett positivt resultat, vilket är bra. Man har valt strategin att vartannat år höja skatten i Landstinget Gävleborg och detta gör att vi har klarat positiva resultat de senaste åren. Tyvärr så har divisionerna fortfarande problem att klara en ekonomi i balans, trots att man har fått kraftigt höjda ramar vid flera tillfällen.

Vår primärvård har under de senaste åren gått med överskott, men p.g.a. obefintliga uppräknar och utökade uppdrag så gick man med underskott förra året. Att börja året med ett underskott på 30miljoner och nolluppräkning inför 2014 och dessutom ytterligare sparkrav på 40mnkr gör att läget inför 2014 är mycket besvärande. Hur ska man klara av detta?

Investeringar har vi pratat om mycket under de senaste åren och då framförallt bristerna i helhetsyn och långsiktighet. Idag på styrelsen var det tre olika investeringsärenden som påvisar på hur bristfällig planeringen är. Det mest anmärkningsvärda idag är den bortglömda kulverten på Gävle sjukhus. Det kan tyckas vara en liten fråga men den är väldigt symbolisk.

  • November 2009 besluta fullmäktige om att bygga nytt operationshus på Gävle sjukhus för 220mnkr(blev sedan 290mnkr)
  • September 2012 beslutade fullmäktige om investeringar hos patologin, cytologin och obduktion på sjukhuset för 30mnkr. 
  • Nu 2014 inser man att det behövs en förbindelsegång mellan dessa två byggnader, nytt investeringsärende på totalt 18mnkr. 
Frågan som då ställs är, tänkte man inte 2012 på att det kanske skulle vara lämpligt med en kulvert. Hur tänkte man då lösa transporterna i mellan dessa enheter?

Detta visar på att det finns ingen helhetsplan för våra sjukhus, vilka verksamheter är beroende av varandra, hur ser patient/personal/varuflödena ut på våra sjukhus? Detta har vi nu tjatat om sedan 2008 och fortfarande har man inte förstått vinsten med att tänka på helheten. Det finns alldeles för många exempel där det brister i långisktig planeringen, vad kostar inte detta? Det råder lekstuga med skattebetalarnas pengar hos landstingsmajoriteten, det blir helt enkelt allt för ofta fort och fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar