tisdag 21 januari 2014

SVT granskar cancervården

Sjukvården blir en allt mer viktig valfråga. Sveriges radio påbörjade under hösten en granskning av sjukvården och nu hänger SVT på. Igår beskrev man de långa väntetiderna till urologen. Man gjorde även ett inslag i SVT Gävleborg men där lyckades landstingsledningen vinkla om hela inslaget till att man inte har några problem hos oss och att man nu har kommit tillrätta med köerna.  Sanningen är att vi fortfarande har alldeles för långa väntetider för prostatapatienter.

Idag har SVT inslag om en drabbad prostatacancerpatient som nu själv väljer att betala 100tusen kronor för att bli undersökt och opererad. Att man som patient känner sig tvingad att själva betala för en operation som man redan innan har betalat via skattesedeln är helt oacceptabelt. Tyvärr så väljer man inte att ställa ansvarigt landsting till svars utan tvingar socialministerna förklara varför man inte får vård i tid. Man pratar även om att man har rätt att söka sig till ett annat landsting om väntetiderna är längre än tre månader.

Alla har redan idag möjlighet att söka sig till annan vårdgivare från första dagen. Det är synd att inte journalisterna väljer att berätta detta för tittarna. Är det så att man får en remiss så kan man kräva att den direkt skickas till någon annan vårdgivare, privat eller annat landsting , så kan man själv söka sig utanför det egna landstinget. Detta är något som sjukvården är mycket dålig på att informera våra patienter om.

Alliansregeringen har gjort mycket för att korta köerna under de senaste sju åren. Man har genom ganska små medel stimulerat våra landsting till att korta köerna, vilket nu är mycket kortare idag än innan 2006. Landstinget Gävleborg har vart ganska framgångsrika i detta arbete, men vi har fortfarande för långa köer inom vissa områden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar