lördag 11 januari 2014

Intressant fakta om resurserna till vården

För tillfället pågår en debatt om ökade resurser till välfärden. På något sätt tror vänstermänniskorna att om vi höjer skatten och försämrar för vanligt folk så blir sjukvården, skolan och omsorgen bättre. På dagens DN debatt så läggs fakta fram om hur resurserna till skola, vård och omsorgen har ökat sedan 2000 talet.

Regeringen har sänkt skatten för vanligt folk som en del i arbetslinjen och tack vare det så växer skatteintäkterna. Dessa ökade skatteintäkter har satsats på välfärden och skolan, vården och omsorgen har aldrig haft så mycket resurser som nu.

Landstinget Gävleborg har gjort just det som vänsterpolitiker nu kräver att vi ska göra, man har höjt skatten vartannat år sedan 2000talet och vi kan då ställa oss frågan. Har detta gett oss bättre sjukvård i Gävleborg? Har köerna på akuten minskat? Har överbeläggningarna på sjukhuset försvunnit? Har underskotten inom våra sjukvårdsdivisioner försvunnit?

Jag hoppas att alla vänstermänniskor som ropar om högre skatter läser denna artikel och begrundar om deras lösningar verkligen är rätt väg att gå? Jag har tidigare påvisat att det inte finns en koppling mellan höga skatter och en bra sjukvård, utan det är hur du använder resurserna som avgör om länets invånare får en bra vård eller inte. Nu visas det även att det inte finns en koppling mellan högt skattetryck och höga skatteintänkter.

Länk till DN debatt: http://www.dn.se/debatt/resurserna-till-vard-skola-och-omsorg-fortsatter-vaxa/

6 kommentarer:

 1. Det vore kanske effektivare att minska vinstuttaget? Se till att resurserna används för verksamheten (t.ex. återinvesteringar) eller betalas tillbaka till medborgarna i form av skatt?

  SvaraRadera
 2. Det viktigate måste ändå vara att vi har en skola och sjukvård med högsta kvalité. Är det så att man kan bedriva en högkvalitativ verksamhet och samtidigt göra en mindre vinst kan inte det vara några problem. På samma sätt som när kommunerna/landsitngen lånar till att göra investeringar, och där betala ränta till bankerna, så bör även andra aktörer få avkastning på sitt insatta kapital. Alternativet till att gå med överskott är att gå med underskott och vi har alla sett hur förödande det är med verksamhet som ständigt går med underskott, det är förödande för kvalité och utveckling.

  SvaraRadera
 3. Kanske bättre att du lär dig tolka vad siffrorna betyder innan du raljerar här. Skamvrån nästa!

  SvaraRadera
 4. Ja det är ganska enkelt att tolka, skatteintäkterna ökar och resurserna till välfärden "trots" skattesänkningar.

  SvaraRadera
 5. Dessa siffror är ju beräknade med 2012 års priser och inte med priser 2013. Alltså räknar man inte med inflation och ökade löner. Hur kan du sprida något som är ett sådan klassikt exempel på missvisande statistik?

  Ta en titt på beräkningar som gjorts med 2013 års beräkningar så ser du de riktiga siffrorna: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203022951996972&set=a.10201724896106386.1073741826.1300075506&type=1&theater

  SvaraRadera
 6. Alla siffror är normerade till 2012 års nivå för att göra dem jämförbara(Man hade kunnat valt ett annat år för norminering men det blir ingen skillnad). Vilket index man använder för att normera siffrorna kan man alltid diskutera, men siffrorna är kompenserade för inflationen vilket bör vara det relevanta.

  Att dessa siffror inte gynnar vissa som vill sätta en annan bild kan jag förstå eftersom de sätter en helt annan bild än den som gynnar deras egen politiska agenda.

  SvaraRadera