torsdag 9 januari 2014

Besök på centraloperation på Gävle sjukhus

Idag besökte jag tillsammans med några av mina oppositionsrådskollegor centraloperation i Gävle. Syftet var att få se deras verksamhet idag och hur det ser ut på gamla COP men också se hur det nya  operationshuset ser ut och hur verksamheten kommer att byggas upp där.  Idag bedriver man verksamhet i lokaler som byggdes 1974. Det som ändå slog mig är hur pass genomtänkt logistiken var då men det stora problemet är hur trångt det är idag, korridorerna är belamrade med prylar och det står utrustning överallt. Operationslokalerna är relativt små och det är allmänt rörigt. Trots detta så gör vår personal ett fantastiskt arbete.

Beslutet att bygga nytt operationsblock fattades av fullmäktige i stor politisk enighet 2009. Inför det beslutet hade vi många frågetecken, angående driftskostnader och volymbehov. Så idag när vi träffade de ansvariga för detta så fick vi återigen undvikande svar på vilka behov som finns framöver. Vid starten så frågade vi även efter vilken logistisk kompetens man hade använt för att se på patient/personal och andra flöden i den nya operationsverksamheten, då fick vi till svar att det inte behövdes. Därför blev jag positivt överraskad idag när man nu kunde berätta hur man har använt en logistiker för att se på dessa flöden, och hur genomtänkt det är. Enligt ansvarig chef så har även en stor del av personalen vart delaktiga i planeringen vilket är positivt. Man har jobbat mycket med att bygga upp testytor för olika typer av verksamheter för att se att ytorna räcker och att det fungerar. Det ska bli mycket intressant att göra återbesök när väl verksamheten är igång för att se hur det fungerar.

Man kommer med de nya operationshuset kunna garantera en mycket bättre arbetsmiljö men också en bättre miljö för patienterna, med bättre ventilation som minskar risken för vårdrelaterade infektioner. Det skulle nu vara intressant att kunna följa utvecklingen av dessa infektioner på sjukhuset för att se hur de nya lokalerna gör skillnad. Tyvärr verkar det som man inte kan mäta dessa infektioner på ett sätt som gör att det skulle kunna gå att följa upp. Detta är något som vi behöver lyfta politiskt.

Förutom det så återstår det även att vi får redovisat för oss hur man ser på framtiden när det gäller volymer, tekniks utveckling och flexibilitet. Det är oroande att man inte har redovisat vilka driftskostnader detta kommer att få och vilka ökade kostnader det blir när man nu startar upp verksamheten i nya lokaler. Division operation har gått med kraftiga underskott sedan den startades och man har fortfarande underskott för 2013, trots kraftiga uppräkningar flera år så fortsätter man med underskott. Inför 2014 har man återigen fått kraftiga uppräkning men med tanke på att det nya operationsblocket tas i drift så blir frågan om dessa tillskott kommer att räcka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar