onsdag 15 januari 2014

Debatt om hyrläkare


Under veckan har problematiken med hyrläkare diskuterats, i måndags debatterade jag med socialdemokraternas landstingsråd denna fråga i Sverige Radio. Länets tidningar skrev i tisdags om att landstingens kostnader ökar för detta i landet. I vårt landsting ökar inte kostnaderna utan våra kostnader har vart ganska konstant under de senaste åren, däremot så har vi fortfarande landets högsta kostnader för inhyrd personal. Idag på landstingsstyrelsen hanterade vi en revisionsrapport där revisorerna har granskat landstingets hantering av hyrläkare och man frågar vad majoriteten har för avsikt att göra för att komma tillrätta med det. Svaret från majoriteten idag var, som tidigare, att man tänker inte göra någonting åt detta.

Skillnaden i landstinget är tydligt när det gäller hur vi ser på detta med stafettläkare. Vi har ett finanslandstingsråd som tycker det är bra med hyrläkare för i hennes värld är alternativet inga läkare alls. Andra i majoriteten håller med om att det är problem men man har inte för avsikt att göra någonting åt det utan man hoppas på att det ska försvinna. Vi i Samverkan ser problem med hyrläkare och vårt alternativ är att vi ska skapa förutsättningar för att kunna ha anställda läkare istället.

Man hävdar från majoriteten att alla har problem med att rekrytera läkare. Största kostnader för hyrläkare har vi inom primärvården på våra hälsocentraler. Samtidigt som vi har stora problem där vet vi att de privata aktörerna har lätt att rekrytera läkare och att de i princip har kö på läkare som vill börja jobba hos dem, så det finns arbetsgivare i länet som lyckas.

Vi har haft dessa höga hyrläkarkostnader under många år och att bara sitta med armarna i kors är inte att ta ansvar. Vi i Samverkan Gävleborg däremot har arbetat med denna fråga under flera år för att kartlägga och lägga konkreta förslag på hur vi ska komma till rätta med detta, där vi bl.a. gjorde en kartläggning varför så många läkare slutar hos oss(100 per åt av totalt 800). Svaret är väldigt tydligt, vi måste bli en mer attraktiv arbetsgivare och ett mindre toppstyrt landsting. Vi tog även fram en handlingsplan för att minska behoven av hyrläkare.

  • Nytt ledarskap som präglas av närvaro och lyhördhet.
  • Skapa fler självständiga enheter. 
  • Se och lär av de privata aktörerna
  • Lyssna till de läkare som ändå väljer att sluta

Politik kan göra skillnad. Antingen blundar man för problem och hoppas att det ska försvinna av sig själv eller så arbetar man aktivt för att komma till rätta med dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar