fredag 13 mars 2020

Corona-pandemi och Samhällskris

Spridningen av Coronavirus tilltar allt mer. Allt fler insjuknar och samhället förbereder sig för denna pandemi som kommer påverka oss mycket. Det som är viktigt är att vi alla lyssnar till expertis och inte drabbas av panik. Detta kommer inte bara påverka människor som blir sjuka och sjukvården, det kommer även innebära en stark påverkan på samhället i stort och på den globala ekonomin. Vi ser redan hur världens börser kraschar.

Regionen har förberett sig på detta under en tid och när jag gjort besök inom vården de senaste veckorna så har jag märkt att man är lugn och trygg i att man vet hur man ska hantera detta. Man har infekterade patienter på sjukhuset hela tiden, i olika omfattning såklart. Man hanterar säsongsinfluensan när den kommer, man har caliciutbrott och andra smittsamma sjukdomar. Man har rutiner för detta och man har tränat den senaste tiden och utbildat sina medarbetare.

Det som kommer stressa vården är när volymerna går upp och vi inte kan ta hand om sjuka som har behov av vård samtidigt. Antalet vårdplatser är en begränsning och antalet medarbetare. Även medicinteknisk utrustning och skyddsutrustning riskerar bli en begränsade faktor.

Man har nu bestämt att inte tillåta besök på vårdavdelningar och man vill att kommunerna gör det samma för våra särskilda boenden vilket är bra. Detta är viktigt för att inte smitta de äldre och de som redan är sjuka som har nedsatt immunförsvar.

För min egen del så räknar jag med att jag eller någon i min närhet kommer drabbas och jag hoppas att symtomen blir lindrig. Jag gör de insatser jag kan för att fördröja detta med förhoppningen om att slippa bli sjuk såklart. Samtidigt går det inte att låsa in sig de kommande månaderna utan det gäller att vara försiktig och visa hänsyn till andra. Därmed ställer vi in planerade verksamhetsbesök. Även en del möten som inte behöver genomföras kommer att ställas in men långt ifrån alla.

Det känns som det blir panik i och med detta som händer. Människor länsar affärer och bunkrar upp hemma. Man undviker att gå ut och isolerar sig allt mer. Det är helt logiskt men därför är det viktigt att vi behåller lugnet. Det blir bara värre om vi får en pandemi och ett samhälle som slutar fungera. Om alla gör så vem ska då ta hand om de sjuka, se till att vi får mat och att vatten och el fungerar. Det är vi politiker som är ansvariga för att dessa verksamheter fungerar och jag kommer göra det som krävs för att denna pandemi blir så lindrig som möjligt.

Jag kommer bidra med det jag kan och jag är grymt tacksam över alla de medarbetare vi har inom vården som vet hur detta ska hanteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar