fredag 20 mars 2020

Bekymmersam redovisning av året som gått

Det är viktigt att vi försöker upprätthålla det normala arbetet samtidigt som vi förbereder oss för det som komma skall. Häromdagen hade vi regionstyrelsen och den präglas såklart över de utmaningar som vi står inför men samtidigt så får inte det politiska arbetet stanna av helt. Mycket av arbetet skjuts såklart framåt i tiden men vi måste även i kris se till att samhället fungerar.

På Regionstyrelsen var det ganska få ärenden som vanligt. Det som ändå präglade diskussionen var årsredovisningen för 2019. Läget var bekymmersamt långt innan förberedelserna för pandemin tog fart och kommer inte bli bättre. Därför har vi påtalat att vi under goda tider måste få ordning på ekonomin så vi är väll rustade inför de sämre tiderna som vi vet kommer, men man har tyärr inte lyssnat på oss.

Vi kan se att kostnaderna ökar mer än vad intäkterna gör och förra året slutade med ett negativt resultat för våra verksamheter. Vi räddar sista raden av värdeökningen i vår pensionsfond. Men vi vet alla att börsen går upp och ned och så länge du inte säljer av ditt innehav så har du inte gjort någon vinst. Därför är det märkligt att man räknar in en fiktiv värdeökning i resultatet och därför ska vi fokusera på verksamheternas resultat.

Vi ser även att man i årsredovisningen inte längre redovisar vad man gjort inom sjukvården. Tidigare har vi alltid fått produktionsmåtten d.v.s. antal läkarbesök, operationer o.s.v. Men nu kan vi endast se att man startat 40 nya projekt inom God och Nära vård. Om man inte redovisar vad vi gjort så är det svårt att följa upp våra verksamheter. Däremot så redovisar man gladeligen antalet resor inom kollektivtrafiken och antalet studieveckor på våra folkhögskolor.

Så för att jag som politiker ska kunna utvärdera året så krävs att jag vet vad man gjort, även om det inte säger allt så visar det ändå på vilken produktivitet vi har inom vården. Vi vet genom internationella jämförelser att just produktiviteten är något som vi ligger efter på.
Sedan ska vi även jämföra kvalité, tillgänglighet och patienternas upplevelser av vården. Allt är lika viktigt för att vi ska kunna se om levererar det som vi har som uppdrag.

Sedan krävs det att vi gräver mer i sjukvårdens utmaningar. Vi har under en längre tid krävt samling kring detta och ett förslag var en kriskommission som tillsammans kan gå till botten med varför sjukvården år efter år inte klarar en ekonomi i balans, men det är något som vi får återkomma till när vi rett ut Corona stormen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar