fredag 27 mars 2020

Vart finns det regionala ledarskapet?

Igår hade regionen pressträff där regionstyrelsens ordförande deltog. Det är bra att den politiska ledningen nu kliver fram och visar på ledarskap för regionen. Det har under en lång tid varit efterfrågat men det blir kanske extra viktigt nu när vi står inför stora utmaningar i och med den pandemi som är på gång.

Jag har tidigare haft samtal med majoriteten och vi har varit helt överens om att nu lägga den politiska motsättningarna åt sidan och jobba tillsammans för att ta oss igenom denna kris. Därför blev jag extra förvånad när man genomför en pressträff där man pratar om att det nu ska tas politiska beslut i regionen för att hjälpa våra små och medelstora företag. Ingen har lyft detta med oss i oppositionen och dessutom ställde man in det beredningsmöte vi skulle haft i veckan där det hade varit lämpligt att föra sådana samtal.

Nu är det bra att vi gör det vi kan för att stödja våra företagare, det ligger på såväl region som kommun och staten men det rör framförallt dig och mig som via vårt agerande är grunden för den fria företagsamheten i landet. Vi har olika verktyg för att föra det och regionens är ytterst begränsat, så av den anledningen hade det varit bra om vi fört samtal kring detta innan majoriteten valde att göra partipolitik av detta.

Vi kommer såklart agera i dessa frågor och vilka konsekvenser den s.k. borgfreden och den politiska samlingen inte gäller längre i och med att majoriteten har valt detta sätt att agera. Så från att vi samlat oss politiskt så blev det politiska arbetet mer intensivt över en 15 minuters pressträff..
Jag kan bara beklaga denna strategi men jag har sedan tidigare noterat hur regeringen agerar och de gör i princip på samma sätt. Istället för att samla alla politiska partier och jobba gemensamt så väljer man även där att göra partipolitik även om det är i en mer nedtonad form.

Och återigen:

  • Lyssna på våra expertmyndigheter, följ deras råd
  • Var källkritiskt, lita inte på det som står på sociala medier utan gå till källan
  • Underlätta för våra riskgrupper att fysiskt social isolera sig
  • Tvätta händerna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar